sun

Crkva Sv. Jure

Crkva sv. JureCrkva Sv. Jure podignuta je na prapovijesnoj gradini iznad ušća rijeke Cetine. Jednobrodna barokna Crkva s polukružnom apsidom pokrivena je dvostrešnim kamenim krovom. Pred ulazom je natkriveni trijem što je tradicija poljičkih sakralnih građevina.

Crkva je važno mjesto okupljanja vjernika za Sv. Juru, zaštitnika Poljica, te za biranje poljičkog kneza.

ajax-loader